Deutsch  English 
Shiro Kimono 3602

Shiro Kimono 3602

  • Art.Nr.: 3602
   Größe: 145cm lang
   Passend bis Gr. 52

   Statt 89,00 EUR
   Nur 65,00 EUR
   Sie sparen 27 %

Shiro Kimono 3631

Shiro Kimono 3631

 Art.Nr.: 3602
Größe: 145cm lang
Passend bis Gr. 52

Statt 85,00 EUR
Nur 65,00 EUR
Sie sparen 24 %

Shiro Kimono 3632

Shiro Kimono 3632

 • Art.Nr.: 3632
  Größe: 145cm lang
  Passend bis Gr. 52

Statt 79,00 EUR
Nur 65,00 EUR
Sie sparen 18 %

Shiro Kimono 3633

Shiro Kimono 3633

 • Art.Nr.: 3633
  Größe: 145cm lang
  Passend bis Gr. 52

Statt 79,00 EUR
Nur 65,00 EUR
Sie sparen 18 %

Shiro Kimono 3634

Shiro Kimono 3634

 • Art.Nr.: 3634
  Größe: 145cm lang
  Passend bis Gr. 52

Statt 79,00 EUR
Nur 65,00 EUR
Sie sparen 18 %

Shiro Kimono 3635

Shiro Kimono 3635

 • Art.Nr.: 3635
  Größe: 145cm lang
  Passend bis Gr. 52

Statt 79,00 EUR
Nur 65,00 EUR
Sie sparen 18 %

Shiro Kimono 3636

Shiro Kimono 3636

 • Art.Nr.: 3636
  Größe: 145cm lang
  Passend bis Gr. 52

Statt 79,00 EUR
Nur 65,00 EUR
Sie sparen 18 %

Shiro Kimono 3637

Shiro Kimono 3637

 • Art.Nr.: 3637
  Größe: 145cm lang
  Passend bis Gr. 52

Statt 79,00 EUR
Nur 65,00 EUR
Sie sparen 18 %

Shiro Kimono 3638

Shiro Kimono 3638

 • Art.Nr.: 3638
  Größe: 145cm lang
  Passend bis Gr. 52

Statt 79,00 EUR
Nur 65,00 EUR
Sie sparen 18 %